Lịch cúp điện iện lực Dĩ An - Bình Dương)

 Theo thông báo của Điện lực Bình Dương.

Phòng Quản trị Vật tư gởi thông báo đến các đơn vị sử dụng điện nguồn Bình Dương được biết lịch cúp điện như sau:

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 29/12/2016

Phòng Quản trị Vật tư trân trọng thông báo đến các đơn vị được biết để chủ động bố trí công việc.

Các khu vực bị cúp:

                               - Nhà Phượng Vỹ

                               - Nhà Tường Vy

                               - Nhà Hướng Dương

                               - Nhà Cát Tường

                               - Nhà Cẩm Tú

                               - Khoa CKCN

                               - Nhà chữ I ( Hoàng Anh)

                               - Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp

                               - Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường (Nhà A1; A2)

Số lần xem trang : :816
Nhập ngày : 20-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không bảy một bảy