Lịch cúp điện (Điện lực Thủ Đức)

Nhằm đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa, Nhà trường phối hợp cùng Điện lực Thủ Đức tiến hành cắt tỉa nhánh cây khu vực hành lang đường điện.

Phòng Quản trị Vật tư gởi thông báo đến các đơn vị sử dụng điện nguồn Thủ Đức được biết lịch cúp điện như sau:

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 23/6/2018

Phòng quản trị vật tư trân trọng thông báo đến các đơn vị được biết để chủ động bố trí công việc.

Các khu vực bị cúp:

                               - Nhà Điều Hành (Nhà Thiên Lý)

                               - KTX A, B, C, D, E

                               - Nhà Khách

                               - Nhà Thi Đấu

                               - Nhà Rạng Đông

                               - TT Anh Ngữ

                               - TT Môi Trường

                               - Khoa Lâm Nghiệp

                               - Khoa Công Nghệ Môi Trường

                               - Biogas

Số lần xem trang : :245
Nhập ngày : 21-06-2018
Điều chỉnh lần cuối :21-06-2018

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám không tám không

Xem trả lời của bạn !