Lịch cúp điện (Điện lực Thủ Đức)

 Theo thông báo của Điện lực Thủ Đức.

Phòng Quản trị Vật tư gởi thông báo đến các đơn vị sử dụng điện nguồn Thủ Đức được biết lịch cúp điện như sau:

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 21/10/2018

Phòng quản trị vật tư trân trọng thông báo đến các đơn vị được biết để chủ động bố trí công việc.

Các khu vực bị cúp:

                               - Nhà Điều Hành (Nhà Thiên Lý)

                               - KTX A, B, C, D, E, Cỏ May

                               - Nhà Khách

                               - Nhà Rạng Đông

                               - Thư viện Điện tử

                               - TT Anh Ngữ

                               - Khoa Môi Trường

                               - TT Tin học Ứng dụng

Số lần xem trang : :331
Nhập ngày : 19-10-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba bốn ba chín

Xem trả lời của bạn !