Phòng Quản trị Vật tư kính gởi các Đơn vị Thông báo về việc bán đấu giá 07 xe ô tô

 

===o0o===

        - Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thanh lý tài sản;

       - Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 26/5/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc bán đấu giá 07 xe ô tô: 51A-2809; 51A-2831; 51A-2832; 51A-2871; 51B-2186; 51E-0038; 51NN-54606;

       - Căn cứ quyết định số: 2329/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 17/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá 07 Xe ô tô thanh lý;

     - Căn cứ Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 29.1/20/HĐDV-ĐGTS ngày 05/11/2020 giữa Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam;

      Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tiến hành bán đấu giá (Lần 2) 07 xe ô tô  với thông tin cụ thể được tóm tắt như sau:  

1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 221.000.000đ (Bằng chữHia trăm hai mươi mốt triệu đồng)_(Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có)).

- Tiền đặt trước (20%): 44.200.000đ (Bằng chữBốn mươi bốn triệu, hai trăm ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng).

2. Thời gian đăng ký, nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá và tổ chức công bố giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá ngày 17/11/2020 và ngày 18/11/2020 (Trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh).

- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký và nhận phiếu trả giá từ 08h00 ngày 09/11/2020 đến 11h00 ngày 21/11/2020 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng tiền đặt trước ngày 19/11/2020, ngày 20/11/2020 và ngày 21/11/2020 (Trong giờ hành chính)

- Tổ chức buổi công bố giá vào lúc 10h00 ngày 24/11/2020.

3. Địa điểm bán hồ sơ đấu giá:

+ Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Địa chỉ: 158/1A Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Địa điểm nhận đăng ký và nhận phiếu trả giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Địa chỉ: 158/1A Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Địa điểm tổ chức công bố giá: Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT: Thông báo đấu giá tài sản

Số lần xem trang: 34
Điều chỉnh lần cuối: 06-11-2020

Thông báo

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trong toàn trường(13-03-2018)

Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị(10-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín ba không năm

Xem trả lời của bạn !