Các Đơn vị có yêu cầu sửa chữa, bảo trì máy móc trang thiết bị điền vào mẫu đơn và phải có sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị.

Nếu máy móc, thiết bị nào còn trong thời hạn bảo hành đề nghị các Đơn vị ghi rõ bên trong đơn yêu cầu.

 

Số lần xem trang: 8645
Điều chỉnh lần cuối: 16-06-2011

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm năm bốn không

Xem trả lời của bạn !