Thông tin cán bộ Đội xe - Phòng Quản Trị Vật Tư

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

01

TRẦN NGỌC HƯỚNG

Đội trưởng

0913 911 231

02

NGUYỄN VĂN PHÁT

Đội phó

0913 751 284

03

NGUYỄN ANH TUẤN

Nhân viên

08 3896 3344

04

NGUYỄN VĂN MINH

05

PHẠM SĨ CHIẾU

06

LÊ VĂN HẢI

07

VŨ TRUNG THỰC

08

NGUYỄN VĂN HỒNG

09

TRẦN THANH CHIÊU

10

PHẠM SĨ HÙNG

11

NGUYỄN VĂN HÒA

Số lần xem trang : :4254
Nhập ngày : 26-10-2010
Điều chỉnh lần cuối :07-10-2015

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một bốn hai chín