Thông tin cán bộ tổ Kỹ thuật Điện - Phòng Quản Trị Vật Tư

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

01

NGUYỄN HOÀNG

Phụ trách tổ Điện

0909 156 002

02

NGUYỄN VĂN ANH MINH

Nhân viên

08 3724 2876

03

PHAN THÀNH VŨ

04

LÊ VĂN MẠNH

05

HOÀNG MINH HÙNG

Số lần xem trang : :3940
Nhập ngày : 26-10-2010
Điều chỉnh lần cuối :26-06-2014

Trang liên kết