Thông tin cán bộ tổ Kỹ thuật Nước  - Phòng Quản Trị Vật Tư

 

 

 

STT

 

Họ và Tên

 

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại liên hệ

 

01

PHAN THANH LIÊM

Nhân viên

 

02

NGUYỄN GIAI

03

TRẦN HỒNG THÁI

 

Số lần xem trang : :5329
Nhập ngày : 26-10-2010
Điều chỉnh lần cuối :18-05-2017

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín bảy tám tám

Xem trả lời của bạn !