Thông tin cán bộ tổ Kỹ thuật Nước  - Phòng Quản Trị Vật Tư

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

01

PHẠM TRÍ THÔNG

Phụ trách tổ Nước

08 3722 0730

02

PHAN THANH LIÊM

Nhân viên

 

03

NGUYỄN GIAI

04

TRẦN HỒNG THÁI

Số lần xem trang : :4202
Nhập ngày : 26-10-2010
Điều chỉnh lần cuối :07-10-2015

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn sáu một sáu