Thông tin cán bộ tổ Văn phòng - Phòng Quản Trị Vật Tư

     Phòng 104 - Khu A1 - ĐH Nông Lâm TP.HCM

                                              Nhân sự tổ Văn phòng

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

01

LÊ QUANG GIẢNG

Trưởng phòng

0913 149 292

02

NGUYỄN VĂN LÀNH

P.Trưởng phòng

0983 331 309

03

ĐỖ NGỌC NHUẬN

P.Trưởng phòng

0918 070 871

04

ĐẶNG THỊ NHƯ NGỌC

Thư ký

028 3869 1157

05

ĐẶNG VINH QUANG

Chuyên viên

028 3722 0730

06

ĐẶNG TIẾN DŨNG

 Nhân viên

07

TRẦN VĂN CHÍN

NV phục vụ

08

LÊ VĨNH LINH

Chuyên viên

028 3896 0712

09

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

10

NGUYỄN VĂN ĐIỀN

Kỹ sư

11

BÙI QUANG LUẬN

12

SOPHIA BINTY CARIM

Số lần xem trang : :4990
Nhập ngày : 26-10-2010
Điều chỉnh lần cuối :24-07-2017

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám không hai một