Giấy đề nghị cấp vật tư ( Văn phòng phẩm, Mực in,...)

Giấy đề nghị cấp vật tư ( văn phòng phẩm, mực in, vật dụng rẻ tiền mau hỏng) cần có Thủ trưởng đơn vị xác nhận đồng thời kèm theo sổ theo dõi vật tư của đơn vị.

Số lần xem trang : :4873
Nhập ngày : 10-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :16-06-2011

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một chín bốn bốn

Xem trả lời của bạn !