Phòng Quản trị Vật tư kính gởi các Đơn vị quy trình mua sắm vật tư, thiết bị trong Trường;

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm;

Rất mong nhận được sự phối hợp từ các Đơn vị;

Trân trọng./.

Quy trình mua sắm (File đính kèm)

Số lần xem trang: 8913
Điều chỉnh lần cuối: 04-04-2016

Thông báo

Thông báo về việc bán đấu giá quyền thuê, khai thác nhà xe sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh(08-12-2020)

Thông báo về việc bán đấu giá (Lần 3) 07 xe ô tô (Thuộc danh mục xe Thanh lý đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt)(08-12-2020)

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trong toàn trường(13-03-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy hai bảy ba

Xem trả lời của bạn !