Phòng Quản trị Vật tư kính gởi các Đơn vị quy trình mua sắm vật tư, thiết bị trong Trường;

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm;

Rất mong nhận được sự phối hợp từ các Đơn vị;

Trân trọng./.

Quy trình mua sắm (File đính kèm)

Số lần xem trang : :2516
Nhập ngày : 10-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :04-04-2016

Thông báo

Thông báo về việc kiểm kê tài sản có đến 00 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2019(04-03-2019)

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trong toàn trường(13-03-2018)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai sáu bốn sáu

Xem trả lời của bạn !