Phòng Quản trị Vật tư kính gởi các Đơn vị TB thực hiện công tác PCCC trong Nhà trường;

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm;

Rất mong nhận được sự phối hợp từ các Đơn vị;

Trân trọng./.

 TB tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trong toàn trường (File đính kèm)

===o0o===

Số lần xem trang : :395
Nhập ngày : 13-03-2018
Điều chỉnh lần cuối :13-03-2018

Thông báo

Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị(10-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai bốn năm hai

Xem trả lời của bạn !