Phòng Quản trị Vật tư kính gởi các Đơn vị Thông báo về việc bán đấu giá cây xanh

 

===o0o===

      - Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 05/5/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc thanh lý cây xanh thuộc khuôn viên thi công xây dựng Nhà để xe Sinh viên;

      - Căn cứ quyết định số: 1095/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 22/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cây xanh thuộc khuôn viên thi công xây dựng Nhà để xe Sinh viên;

     - Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 255/20/HĐDV-ĐGTS (ĐN) ngày 25/5/2020 giữa Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam;

      Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tiến hành bán đấu giá cây xanh thuộc khuôn viên thi công xây dựng Nhà để xe Sinh viên với thông tin cụ thể được tóm tắt như sau:  

1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 46.120.000đ (Bằng chữBốn mươi sáu triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng)_(Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có)).

- Tiền đặt trước (10%): 4.612.000đ (Bằng chữBốn triệu, sáu trăm mười hai ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ (Bằng chữMột trăm ngàn đồng).

2. Thời gian đăng ký, nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá và tổ chức công bố giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 26/5/2020 đến 16h30 ngày 05/6/2020. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh).

- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký và nhận phiếu trả giá từ 08h00 ngày 27/5/2020 đến 16h30 ngày 05/6/2020.

- Thời gian đóng tiền đặt trước từ 08h00 ngày 03/6/2020 đến 16h30 ngày 05/6/2020

- Tổ chức buổi công bố giá vào lúc 10h00 ngày 08/6/2020.

3. Địa điểm bán hồ sơ đấu giá:

+ Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Địa chỉ: 158/1A Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Địa điểm nhận đăng ký và nhận phiếu trả giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - Địa chỉ: 158/1A Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Địa điểm tổ chức công bố giá: Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT: FILE ĐÍNH KÈM./.

Số lần xem trang: 120
Điều chỉnh lần cuối: 25-05-2020

Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cây xanh thuộc khuôn viên thi công xây dựng Nhà để xe Sinh viên(14-05-2020)

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trong toàn trường(13-03-2018)

Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị(10-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu bảy không một

Xem trả lời của bạn !