Phòng Quản trị Vật tư kính gởi các Đơn vị Thông báo về việc bán đấu giá quyền thuê, khai thác nhà xe Sinh viên

 

===o0o===

       - Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 21/10/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc đấu giá quyền thuê khai thác: Nhà xe sinh viên;

       - Căn cứ quyết định số: 3381/QĐ-ĐHNL-QTVT ngày 09/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê khai thác: Nhà xe sinh viên;

     - Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2020/ĐGMN-NL ngày 04/12/2020 giữa Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Nam;

      Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tiến hành bán đấu giá quyền thuê khai thác: Nhà xe sinh viên với thông tin cụ thể được tóm tắt như sau:  

1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 3.060.000.000đ (Bằng chữBa tỷ, không trăm sáu mươi triệu)_(Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có)).

- Tiền đặt trước (10%): 306.000.000đ (Bằng chữBa trăm linh sáu triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng).

2. Thời gian đăng ký, nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá và tổ chức công bố giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 08/12/2020 đến ngày 28/12/2020 (Trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh).

- Thời gian bán hồ sơ, nhận đăng ký và nhận phiếu trả giá từ ngày 08/12/2020 đến ngày 28/12/2020 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng tiền đặt trước ngày 28/12/2020 đến ngày 30/12/2020 (Trong giờ hành chính)

- Tổ chức buổi công bố giá vào lúc 14h00 ngày 31/12/2020.

3. Địa điểm bán hồ sơ đấu giá:

+ Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam - Địa chỉ: Tầng 1 (Trệt) và Tầng 2, số 16B, Lô thương mại và dịch vụ chung cư Petrolad, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Địa điểm nhận đăng ký và nhận phiếu trả giá: Công ty đấu giá hợp danh Miền Nam - Địa chỉ: Tầng 1 (Trệt) và Tầng 2, số 16B, Lô thương mại và dịch vụ chung cư Petrolad, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Địa điểm tổ chức công bố giá: Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT: Thông báo đấu giá tài sản

Số lần xem trang: 101
Điều chỉnh lần cuối: 08-12-2020

Thông báo

Thông báo về việc bán đấu giá (Lần 3) 07 xe ô tô (Thuộc danh mục xe Thanh lý đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt)(08-12-2020)

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trong toàn trường(13-03-2018)

Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị(10-03-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín bốn ba sáu

Xem trả lời của bạn !