Chào Mừng Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Thành Lập Trường và Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Giao lưu bóng đá giữa Phòng Quản trị Vật tư với Liên Quân TT SEAMEO & Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học

Giao lưu bóng đá với Liên Quân TT SEAMEO & Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học

 

Chụp hình lưu niệm trước trận đấu

Đội Phòng Quản Trị Vật Tư trong trang phục áo trắng

Đội Liên Quân TT SeaMeo & Viện NCTKTH trong trang phục áo Đỏ sọc Đen

 

 

 

Khởi động trước giờ bóng lăn

 

 

Trận đấu bắt đầu

 

 

Một số pha bóng đẹp

 

 

Tốc Độ !!!

 

 

Và ... Kĩ THuật cá nhân !!!

 

 

Trận đấu kết thúc, chụp hình lưu niệm cùng cổ động viên

 

Số lần xem trang: 186
Điều chỉnh lần cuối: 24-11-2010

".$truongmuc.""; if($lng=="en") $sql="select id,tieudeen as tieude,ngay,nhom from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id and tieude not Null order by sapxep desc"; else $sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>$id order by sapxep desc "; //$sql="select id,tieudevn as tieude,nhom,ngay from noidung where nhom='".$nhom."' and hienthi='1' and user='$u' and id<>1 order by sapxep desc "; //echo $sql; $result=mysql_query($sql); $num_results=mysql_num_rows($result); if ($result) for($z=0;$z<$num_results;$z++) { $row=mysql_fetch_array($result); $ten1=$row["tieude"]; $ten=strURL($ten1).".html"; echo "

$ten1(".$row["ngay"].")

"; } } ?>

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn sáu không không

Xem trả lời của bạn !