Xem tiếp...

 Phòng Quản trị Vật tư kính gởi các Đơn vị TB thực hiện công tác PCCC trong Nhà trường;

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm;

Rất mong nhận được sự phối hợp từ các Đơn vị;

Trân trọng./.

 TB tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trong toàn trường (File đính kèm)

===o0o===

 Phòng Quản trị Vật tư kính gởi các Đơn vị quy trình mua sắm vật tư, thiết bị trong Trường;

Chi tiết vui lòng xem File đính kèm;

Rất mong nhận được sự phối hợp từ các Đơn vị;

Trân trọng./.

Quy trình mua sắm (File đính kèm)

Xem tiếp...

Trang liên kết

PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ- ĐHNL Tel 028-3896 1157 website http://pqtvt.hcmuaf.edu.vn Email : pqtvt @ hcmuaf.edu.vn

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : một một hai sáu bảy

Xem trả lời của bạn !